Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Naujienos

Priemonė NR. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai“

Priemonė:
"COVID-19 produktai"                  
Tinkami pareiškėjai MVĮ, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos  per pastaruosius 3 finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur  Paraiškos teikimo terminas planuojamas artimiausiu metu
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma dar nežinoma Kvietimui numatytas finansavimas 31 mln. Eur.

 Remiama veikla:
Atitinkami vaistiniai preparatai (įskaitant vakcinas) ir gydymo priemonės, jų tarpiniai produktai, vaistų veikliosios medžiagos ir žaliavos; medicinos priemonės, ligoninių ir medicinos reikmenys (įskaitant ventiliatorius, apsauginius drabužius bei priemones, taip pat diagnostikos priemones) ir būtinos žaliavos; dezinfekavimo priemonės ir jų tarpiniai produktai bei jų gamybai būtinos cheminės žaliavos; duomenų rinkimo ir (arba) tvarkymo priemonės.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Kultūra“ kvietimas teikti paraiškas „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“

Priemonė:
"Vietos kultūrinio verslumo skatinimas"                  
30.09.2020 12:00 AM 116 Dienos
Tinkami pareiškėjai Viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės,  nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje. Paraiškos teikimo terminas 2020 m. rugsėjo 30 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 1,000,000.00 eurų. Kvietimui numatytas finansavimas 4,300,000.00 Eur


Remiama veikla:
1 Kryptis: projektai, atkuriantys ir kultūriniams tikslams pritaikantys nekilnojamąjį kultūros paveldą iš kultūros vertybių registro;
2 Kryptis: projektai, kultūriniams tikslams pritaikantys vietas, neįtrauktas į kultūros vertybių registrą.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ” žalios pramonės inovacijų srityje

Priemonė:
"Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ"
Tinkami pareiškėjai Privatūs juridiniai asmenys, MVĮ ir didelės įmonės Paraiškos teikimo terminas 2020 m. lapkričio 6 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 2 000 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 2 000 000 Eur


Priemonės tikslas:
Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę "Nr. 08.1.1-CPVA-K-429 „Paslaugų centrai vaikams"

Priemonė:
"Paslaugų centrai vaikams"
Tinkami pareiškėjai Viešieji juridiniai asmenys Paraiškos teikimo terminas 2020 m. rugsėjo 14d. 
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 3 500 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 14 117 648,00 Eur


Priemonės tikslas:
Gerinti kompleksiškai ir individualizuotai teikiamų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams prieinamumą, plėtojant šių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, taip sudarant sąlygas vaikams su negalia ir jų šeimos nariams gauti įvairiapusę socialinę, švietimo, sveikatos priežiūros pagalbą bei paslaugas.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Programos „Sveikata“ kvietimas teikti paraiškas „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“

Priemonė:
"Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis"
 
Tinkami pareiškėjai Lietuvos Respublikos viešosios institucijos ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. Paraiškos teikimo terminas 2020 m. spalio 15 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 250 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 2.000.000,00 eurų


Priemonės tikslas:
Prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.

Remiama veikla:

  1. Mokyklų / ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų (toliau – sveikatos kabinetų) paprastasis remontas;
  2. Sveikatos kabinetų metodinių priemonių, reikalingų psichinės sveikatos prevencijai ir stiprinimui mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdyti, įsigijimas.
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“

Priemonė:
"Komunikacija apie ES investicijas"
Tinkami pareiškėjai Nevyriausybinės organizacijos, „Europe Direct“ informacijos centrus priimančios institucijos, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Paraiškos teikimo terminas 2020 m. rugsėjo 25 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 30 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 594 975,21 Eur


Priemonės tikslas: 
Prisidėti prie Veiksmų programoje numatytų socialinių ir ekonominių pokyčių ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategijoje išskirtų prioritetinių komunikacijos krypčių įgyvendinimo.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1

Priemonė:
„Inočekiai“
Tinkami pareiškėjai Juridiniai asmenys, vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas Paraiškos teikimo terminas 2020 m. rugsėjo 30 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 40 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 120 000,00 Eur

Remiama veikla:
Inovacinių čekių, skirtų projektams, atrinktiems pagal sutartį, pasirašytą tarp Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (inovacijų konsultacinės paslaugos, inovacijų paramos paslaugos, galimybių studijų atlikimas), įgyvendinti, teikimas.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Priemonė NR. 03.3.1-LVPA-T-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“

Priemonė:
„Kūrybiniai čekiai COVID-19“
Finansuojamos veiklos originalių paslaugų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas. Paraiškos teikimo terminas planuojama artimiausiu metu
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma dar nežinoma Kvietimui numatytas finansavimas 7 mln. Eurų

 

Priemonės tikslas: Padidinti MVĮ produktyvumą.

Tinkami pareiškėjai: 
Pareiškėjas yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Mūsų klientai

TLSC.pngPBU.pnglogo1.pngTranskela_Logo_COLOR.pngpirciupasaulis.pngLogo.pngmechanizmu.pngAKTO.pngNovaturas.pngPilies-Uostas.pngKlaipėda_LCC.pngLaurai.pnggordonlogo.pngTAVIRA.pngTARANDE_LOGO-01.pngbaltijosbrasta.pngbalticilp.png