Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Naujienos

TVARUS EKONOMINIS VYSTYMĄSIS IR DARBO VIETŲ KŪRIMAS RYTŲ ŠALYSE!

Eurochamber kviečia teikti paraiškas projektui – EU4Business: Connecting companies project

Paraiškas galima teikti twinnings, B2B kontaktų renginių, bei mokomųjų vizitų veikloms įgyvendinti šiuose sektoriuose:

 • Bio/organiško maisto sektorius: 12 projektų
 • Vyno sektorius: 11 projektų
 • Turizmo sektorius: 12 projektų
 • Tekstilės sektorius: 12 projektų
 • Kūrybinės industrijos: 12 projektų

Galutinė paraiškų teikimo diena – 2021 m. balandžio 30 d. 17 val. (Briuselio laiku)

Skiriama suma – 60 tūkst. Eur

Finansavimo intensyvumas – 95%

Daugiau apie projektą:

EU4BCC pasaulinio masto tikslai yra remti tvarų ekonominį vystymąsi ir darbo vietų kūrimą Rytų partnerystės šalyse, skatinant prekybą, išorines ir vidines investicijas bei verslo ryšius su ES įmonėmis.

Taip pat šiuo projektu yra skatinama stiprinti Rytų vietos verslo asociacijų gebėjimą dalyvauti prekybos sandoriuose su ES šalimis.

Tam, kad projektas būtų įgyvendintas strategiškiau, atsižvelgiant į konkrečius kiekvieno sektoriaus poreikius ir glaimybes – EU4BCC įgyvendinamas projektas organizuojamas atskirais sektoriais. Tai padės sukurti geresnius ES ir Rytų verslo įmonių tarpusavio ryšius sektorių pagrindu.

Daugiau informacijos rasite: https://bit.ly/3fu4mOj

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

ERASMUS + nedidelio masto partnerystės, bendradarbiavimo partnerystės ir Europos sporto renginių projektai. 

 

Erasmus+ kviečia teikti paraiškas nedidelio masto partnerystės, bendradarbiavimo partnerystės ir Europos sporto renginių projektams.

Kokybės klubo komanda gali padėti surasti užsienio šalių partnerius bendradarbiavimui ir projekto veiklų įgyvendinimui.

Projektams skiriama suma - nuo 30 tūkst. Eur iki 450 tūkst. Eur

Finansavimo intensyvumas – 100%

Galutinis paraiškų teikimo terminas – gegužės 20 d.

Projekto vykdymo trukmė:

 • Nedidelio masto partnerystės – 6-24 mėn.
 • Bendradarbiavimo partnerystės – 12-36 mėn.
 • Europos sporto renginių – 12-36 mėn.

Pagrindiniai projektų tikslai:

 • gerinti dalyvaujančių organizacijų ir institucijų darbo, veiklos ir praktikos kokybę;
 • stiprinti organizacijų gebėjimus dirbti tarptautiniu mastu įvairiuose sektoriuose;
 • spręsti bendrus poreikius, prioritetus švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse;
 • įgalinti pertvarką ir pokyčius (individualiu, organizaciniu ar sektorių lygiu).

Valstybės (ne Erasmus+ narės) galinčios tapti projekto partnerėmis:

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Erasmus+ bendradarbiavimo partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srities projektai.

Projektams skiriama suma:

 • Nedidelio masto partnerystės projektams – 30 tūkst., 60 tūkst. Eur
 • Bendradarbiavimo partnerystės projektams – 120 tūkst., 250 tūkst., 400 tūkst. Eur
 • Europos sporto renginių projektams – 200 tūkst., 300 tūkst., 450 tūkst. Eur

Finansavimo intensyvumas – 100%

Galutinis paraiškų teikimo terminas – gegužės 20 d.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Priemonė NR. 03.3.1-LVPA-T-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“

Kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas birželio mėn.

Priemonė:
„Kūrybiniai čekiai COVID-19“
Finansuojamos veiklos originalių paslaugų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas. Paraiškos teikimo terminas planuojama artimiausiu metu
Didžiausia  galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 100 000 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas 7 mln. Eurų

Priemonės tikslas: paskatinti įmones naudoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamas inovatyvias paslaugas ir kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas.

Tinkami pareiškėjai: 
Pareiškėjas yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Tinkami paslaugų teikėjai:Paslaugos turi būti įsigyjamos iš kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus, paslaugų teikėjai turi veikti ne trumpiau kaip 1 metus. 

Didžiausia galima paramos suma – 100 000 Eur, mažiausia – 30 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas – iki 75 proc.

Tinkamos išlaidos:

 • Originalių gaminių ir (Arba) paslaugų dizaino sprendimo sukūrimas ar pakeitimas. Finansuojamas tiek paslaugų įsigyjimas, tiek darbo užmokestis. Jeigu DU, darbuotojai turi dirbti ne ilgiau nei 1 metus pareiškėjo įmonėje.
 • Dizaino vystymo išlaidos. Finansuojamas tiek paslaugų įsigyjimas, tiek darbo užmokestis. Jeigu DU, darbuotojai turi dirbti ne ilgiau nei 1 metus pareiškėjo įmonėje.
 • Rinkodaros inovacijų sukūrimas;
 • Rinkodaros socialiniuose tinkluose išlaidos;
 • Video reklamos sukūrimas ir viešinimo išlaidos;
 • Mobiliosios rinkodaros išlaidos;
 • Reklamos internetiniuose portluose išlaidos (reklaminių skydelių, reklaminių straipsnių išlaidos);
 • Turinio rinkodaros išlaidos (internetiniai dienoraščiai, el. Knygos ir kt. El. Leidiniai, nuotraukos, instrukcijos ir vadovai).

Su paraiška turi būti pateikiami visi reikalaujami dokumentai. Jeigu bus nepateikti, paraiška bus iš karto atmetama.

PROJEKTAS JAU GALI BŪTI PRADĖTAS ĮGYVENDINTI.

Bendras priemonės biudžetas – 7 mln. Eur.

 

Ši informacija kol kas yra TIK PRELIMINARI, nes dar nėra patvirtinto sąlygų aprašo.


Projektų atrankos būdas: konkursas.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“

„E-VERSLO (E-KOMERCIJOS) MODELIS COVID-19“

Priemonės tikslas: Padidinti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) produktyvumą;

Tinkami pareiškėjai: 

 • Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur;
 • MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios MVĮ pagamintos produkcijos pardavimai;

Remiama veikla: 

Naujų verslo modelių, sukurtų įdiegus e-verslo sprendinius (netechnologinę inovaciją), sudarančių sąlygas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms pertvarkyti savo įmonės įprastu būdu vykdomą veiklą, diegimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Elektroninių verslo valdymo sistemų diegimas, apimantis verslo procesus: nuo klientų užklausų ir užsakymų, gamybos planavimo, veiklos operacijų fiksavimo ir stebėjimo, veiklos procesų optimizavimo, tiekimo grandinės valdymo ir atsargų optimizavimo iki pagamintos produkcijos atkrovimo ir išvežimo užsakovui (tik gamybinėms įmonėms);
 • Įrangos (mobilioms/nutolusioms darbo vietoms) įsigijimo išlaidos.
 • Ė-parduotuvių sprendimai: programinė įranga, optimizuojanti įmonės valdymo procesus, integruota su esama/naujai kuriama elektronine parduotuve, galimybe formuoti užsakymus (teikiant juos tiesioginei gamybai) bei apdoroti jų vykdymą.
 • Programinė įranga/licensijos: esamos įrangos atnaujinimas, kuri derėtų su naujai diegiamų verslo sprendimų įranga, arba naujos įrangos įsigijimas 
 • Konsultacijų paketas pagal tematikas: įmonės praeities rizikų įsivertinimas, pasiruošimas ateities iššūkiams ir naujiems verslo modeliams
 • Mokymų paslaugos, susijusios su įdiegtais IT sprendimais.

Projektų atrankos būdas: konkursas.

Paraiškų teikimo terminas: Planuojamas.

Kvietimo biudžetas: 40 mln. Eur

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Kvietimas teikti paraiškas Vilniaus rajono VVG „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“

Priemonė:
Vilniaus rajono VVG „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“
1212 Dienos
Tinkami pareiškėjai

Registruoti Vilniaus rajone:

ūkininkas; jaunasis ūkininkas; naujai įregistruoti arba veikiantys juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara; fizinis asmuo.

Paraiškos teikimo terminas 2021-03-22
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Iki 60 478,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 100 797,00 Eur


Remiama veikla:

 • parama žemės ūkio produktų (vaisių, uogų,daržovių, grybų ir augalininystės ir gyvulininkystės produktų) perdirbimui ir (arba) inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus;
 • žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų, augalininystės ir gyvulininkystės produktų) rinkodara;
 • žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių,grybų, augalininystės ir gyvulininkystės produktų) rinkodara, susijusi su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.

Žemės ūkio produktų perdirbimas – veikla, kurios metu pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė fizinė ir (ar) cheminė sudėtis.

Žemės ūkio produktų rinkodara – žemės ūkio produktų supirkimas, surinkimas, paruošimas realizacijai, sandėliavimas, etikečių klijavimas, apdirbimas, rūšiavimas, pakavimas ir pardavimas.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas „VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ (VUI) PROJEKTAMS“.

Priemonė:
„FINANSAVIMAS VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ (VUI) PROJEKTAMS“
1210 Dienos
Tinkami pareiškėjai Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės Paraiškos teikimo terminas iki kovo 23 d. imtinai.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Iki 200000,00 Eur per metus Kvietimui numatytas finansavimas -

Remiama veikla:

Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

 • reikalinga profesija atitinka remiamas profesijas;
 • reikalavimai atitinka darbo biržoje registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;
 • reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas Vilniaus rajono VVG „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“

Priemonė:
Vilniaus rajono VVG „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“
1212 Dienos
Tinkami pareiškėjai Vilniaus rajone registruotos kaimo bendruomenės; nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos; viešosios įstaigos; Paraiškos teikimo terminas 2021-03-22
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 80 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 405 897,00 Eur


VPS priemonė skirta bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų (jaunimo, sporto, sveikatos priežiūros, kultūros ir kt.) verslumo ir bendradarbiavimo tarp skirtingų subjektų skatinimui. Pagal priemonę įgyvendinamais projektais turi būti siekiama ugdyti kaimo bendruomeninių organizacijų ir kitų NVO administracinius gebėjimus, kaupti ir vystyti žmogiškąjį kapitalą, stiprinti sąmoningumą veikti kartu. Be to bendradarbiavimo būdu įgyvendinami projektai turi būti orientuoti į resursų ekonomiškumą, geresnį tikslų pasiekiamumą bei rezultatyvumą (tikslinės grupės skaitlingumą).

Remiama veikla - ekonominės veiklos įvairinimas, per novatoriškas bendradarbiavimo formas:

 • teikiant įvairias kaimo gyventojams paslaugas,
 • imantis veiklų, susijusių su turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio organizavimu, ypač jaunimui,
 • vystant turizmą skatinančias veiklas, įskaitant edukacinių programų vykdymą, švietimas aplinkos ir maisto klausimais,
 • užsiimant žemės ūkio produktų gamyba, maisto tiekimo grandinės organizavimu „nuo lauko iki stalo“,
 • kuriant regioninius produktus panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą.
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Mūsų klientai

pirciupasaulis.pngTAVIRA.pngLogo.pngAKTO.pngbalticilp.pngLaurai.pngPBU.pngbaltijosbrasta.pngNovaturas.pngTLSC.pngmechanizmu.pngTARANDE_LOGO-01.pngTranskela_Logo_COLOR.pngKlaipėda_LCC.pnglogo1.pngPilies-Uostas.pnggordonlogo.png