Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Naujienos

Užimtumo tarnyba kviečia teikti paraiškas subsidijos darbo vietų kūrimo (pritaikymo) gavimui. 

Finansavimas: subsidija vienai darbo vietai negali viršyti 19 921 Eur

Finansavimo intensyvumas: 65%

Subsidijas galės gauti:

-norintys įdarbinti bedarbius su negalia

-buvę bedarbiai, kurie pradėjo savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos UŽT.

Subsidija vienai darbo vietos įsteigimui NEGALI viršyti 19 tūkst. Eur

Paramos lėšos gali būti skiriamos:

Darbo priemonių arba techninių pagalbos priemonių įsigyjimui, montavimui ir pritaikymui (steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia)

Nuosavų patalpų reikalingų darbo vietai remontavimui arba pritaikymui (iki 50 proc. Subsidijos sumos)

Didelis dėmesys vertinant subsidijų paraiškas bus skiriamas smulkiąjam verslui, nuosavų lėšų indeliui, nedarbo mažinimui numatomoje darbo vietos teritorijoje, perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui ir kt.

Daugiau informacijos rasite: https://bit.ly/3cVKthg

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia teikti paraiškas investicijų gavimui akvakultūroje.

Paraiškas gali teikti: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Skiriama suma – iki 50 tūkst. Eur

Finansavimo intensyvumas – MVĮ iki 50%, didelėms įmonėms iki 30%

Paraiškos priimamos: nuo balandžio 19d. iki birželio 18 d.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaitykite daugiau

VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ KVIETIMAI

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

TVARUS EKONOMINIS VYSTYMĄSIS IR DARBO VIETŲ KŪRIMAS RYTŲ ŠALYSE!

Eurochamber kviečia teikti paraiškas projektui – EU4Business: Connecting companies project

Paraiškas galima teikti twinnings, B2B kontaktų renginių, bei mokomųjų vizitų veikloms įgyvendinti šiuose sektoriuose:

 • Bio/organiško maisto sektorius: 12 projektų
 • Vyno sektorius: 11 projektų
 • Turizmo sektorius: 12 projektų
 • Tekstilės sektorius: 12 projektų
 • Kūrybinės industrijos: 12 projektų

Galutinė paraiškų teikimo diena – 2021 m. balandžio 30 d. 17 val. (Briuselio laiku)

Skiriama suma – 60 tūkst. Eur

Finansavimo intensyvumas – 95%

Daugiau apie projektą:

EU4BCC pasaulinio masto tikslai yra remti tvarų ekonominį vystymąsi ir darbo vietų kūrimą Rytų partnerystės šalyse, skatinant prekybą, išorines ir vidines investicijas bei verslo ryšius su ES įmonėmis.

Taip pat šiuo projektu yra skatinama stiprinti Rytų vietos verslo asociacijų gebėjimą dalyvauti prekybos sandoriuose su ES šalimis.

Tam, kad projektas būtų įgyvendintas strategiškiau, atsižvelgiant į konkrečius kiekvieno sektoriaus poreikius ir glaimybes – EU4BCC įgyvendinamas projektas organizuojamas atskirais sektoriais. Tai padės sukurti geresnius ES ir Rytų verslo įmonių tarpusavio ryšius sektorių pagrindu.

Daugiau informacijos rasite: https://bit.ly/3fu4mOj

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

ERASMUS + nedidelio masto partnerystės, bendradarbiavimo partnerystės ir Europos sporto renginių projektai. 

 

Erasmus+ kviečia teikti paraiškas nedidelio masto partnerystės, bendradarbiavimo partnerystės ir Europos sporto renginių projektams.

Kokybės klubo komanda gali padėti surasti užsienio šalių partnerius bendradarbiavimui ir projekto veiklų įgyvendinimui.

Projektams skiriama suma - nuo 30 tūkst. Eur iki 450 tūkst. Eur

Finansavimo intensyvumas – 100%

Galutinis paraiškų teikimo terminas – gegužės 20 d.

Projekto vykdymo trukmė:

 • Nedidelio masto partnerystės – 6-24 mėn.
 • Bendradarbiavimo partnerystės – 12-36 mėn.
 • Europos sporto renginių – 12-36 mėn.

Pagrindiniai projektų tikslai:

 • gerinti dalyvaujančių organizacijų ir institucijų darbo, veiklos ir praktikos kokybę;
 • stiprinti organizacijų gebėjimus dirbti tarptautiniu mastu įvairiuose sektoriuose;
 • spręsti bendrus poreikius, prioritetus švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse;
 • įgalinti pertvarką ir pokyčius (individualiu, organizaciniu ar sektorių lygiu).

Valstybės (ne Erasmus+ narės) galinčios tapti projekto partnerėmis:

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Erasmus+ bendradarbiavimo partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srities projektai.

Projektams skiriama suma:

 • Nedidelio masto partnerystės projektams – 30 tūkst., 60 tūkst. Eur
 • Bendradarbiavimo partnerystės projektams – 120 tūkst., 250 tūkst., 400 tūkst. Eur
 • Europos sporto renginių projektams – 200 tūkst., 300 tūkst., 450 tūkst. Eur

Finansavimo intensyvumas – 100%

Galutinis paraiškų teikimo terminas – gegužės 20 d.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Priemonė NR. 03.3.1-LVPA-T-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“

Kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas birželio mėn.

Priemonė:
„Kūrybiniai čekiai COVID-19“
Finansuojamos veiklos originalių paslaugų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas. Paraiškos teikimo terminas planuojama artimiausiu metu
Didžiausia  galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 100 000 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas 7 mln. Eurų

Priemonės tikslas: paskatinti įmones naudoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamas inovatyvias paslaugas ir kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas.

Tinkami pareiškėjai: 
Pareiškėjas yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Tinkami paslaugų teikėjai:Paslaugos turi būti įsigyjamos iš kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus, paslaugų teikėjai turi veikti ne trumpiau kaip 1 metus. 

Didžiausia galima paramos suma – 100 000 Eur, mažiausia – 30 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas – iki 75 proc.

Tinkamos išlaidos:

 • Originalių gaminių ir (Arba) paslaugų dizaino sprendimo sukūrimas ar pakeitimas. Finansuojamas tiek paslaugų įsigyjimas, tiek darbo užmokestis. Jeigu DU, darbuotojai turi dirbti ne ilgiau nei 1 metus pareiškėjo įmonėje.
 • Dizaino vystymo išlaidos. Finansuojamas tiek paslaugų įsigyjimas, tiek darbo užmokestis. Jeigu DU, darbuotojai turi dirbti ne ilgiau nei 1 metus pareiškėjo įmonėje.
 • Rinkodaros inovacijų sukūrimas;
 • Rinkodaros socialiniuose tinkluose išlaidos;
 • Video reklamos sukūrimas ir viešinimo išlaidos;
 • Mobiliosios rinkodaros išlaidos;
 • Reklamos internetiniuose portluose išlaidos (reklaminių skydelių, reklaminių straipsnių išlaidos);
 • Turinio rinkodaros išlaidos (internetiniai dienoraščiai, el. Knygos ir kt. El. Leidiniai, nuotraukos, instrukcijos ir vadovai).

Su paraiška turi būti pateikiami visi reikalaujami dokumentai. Jeigu bus nepateikti, paraiška bus iš karto atmetama.

PROJEKTAS JAU GALI BŪTI PRADĖTAS ĮGYVENDINTI.

Bendras priemonės biudžetas – 7 mln. Eur.

 

Ši informacija kol kas yra TIK PRELIMINARI, nes dar nėra patvirtinto sąlygų aprašo.


Projektų atrankos būdas: konkursas.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“

„E-VERSLO (E-KOMERCIJOS) MODELIS COVID-19“

Priemonės tikslas: Padidinti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) produktyvumą;

Tinkami pareiškėjai: 

 • Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur;
 • MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios MVĮ pagamintos produkcijos pardavimai;

Remiama veikla: 

Naujų verslo modelių, sukurtų įdiegus e-verslo sprendinius (netechnologinę inovaciją), sudarančių sąlygas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms pertvarkyti savo įmonės įprastu būdu vykdomą veiklą, diegimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Elektroninių verslo valdymo sistemų diegimas, apimantis verslo procesus: nuo klientų užklausų ir užsakymų, gamybos planavimo, veiklos operacijų fiksavimo ir stebėjimo, veiklos procesų optimizavimo, tiekimo grandinės valdymo ir atsargų optimizavimo iki pagamintos produkcijos atkrovimo ir išvežimo užsakovui (tik gamybinėms įmonėms);
 • Įrangos (mobilioms/nutolusioms darbo vietoms) įsigijimo išlaidos.
 • Ė-parduotuvių sprendimai: programinė įranga, optimizuojanti įmonės valdymo procesus, integruota su esama/naujai kuriama elektronine parduotuve, galimybe formuoti užsakymus (teikiant juos tiesioginei gamybai) bei apdoroti jų vykdymą.
 • Programinė įranga/licensijos: esamos įrangos atnaujinimas, kuri derėtų su naujai diegiamų verslo sprendimų įranga, arba naujos įrangos įsigijimas 
 • Konsultacijų paketas pagal tematikas: įmonės praeities rizikų įsivertinimas, pasiruošimas ateities iššūkiams ir naujiems verslo modeliams
 • Mokymų paslaugos, susijusios su įdiegtais IT sprendimais.

Projektų atrankos būdas: konkursas.

Paraiškų teikimo terminas: Planuojamas.

Kvietimo biudžetas: 40 mln. Eur

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

baltijosbrasta.pngTLSC.pngNovaturas.pngLaurai.pngPilies-Uostas.pngTranskela_Logo_COLOR.pngPBU.pngLogo.pngKlaipėda_LCC.pngAKTO.pngTAVIRA.pnggordonlogo.pnglogo1.pngpirciupasaulis.pngTARANDE_LOGO-01.pngmechanizmu.pngbalticilp.png