Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Naujienos

Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia teikti paraišką priemonės "Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2021 m.)" finansavimo gavimui.

Priemonės „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui “ tikslas – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas.

Paraiškų teikimo data - nuo birželio 1 d. iki liepos 30 d.

Finansavimas: iki 40 000 Eur.

Remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų arba išaugintų valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai.

Galimas pareiškėjas:

Ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:

 • yra jaunesnis kaip 40 metų amžiaus;
 • turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos;
 • pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas (įregistruota ne anksčiau kaip prieš vienerius metus).
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas ES finansavimui gauti pasinaudojant priemone "parama smulkiesiems ūkiams."

Finansavimo maksimali suma: 15 000 Eur

Finansavimo ypatumai: pirmoji išmoka sudaro 80 proc. Antroji išmoka (sėkmingai įgyvendinus ūkio verslo planą) – 20 proc.

Finansuojama: įrangos įsigijimas, statyba, rekonstrukcija

Prioritetai – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau
 
Lietuvos Kultūros tarybos kvietimai finansavimo priemonėms
 

TKR Alytaus aps. prioritetas: profesionalios kūrybos skatinimas ir sklaida

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Alytaus aps. prioritetas: etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros kelių tiesimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Alytaus aps. prioritetas: tarpsritinis bendravimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Kauno aps. prioritetas: gyventojų įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą didinimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Kauno aps. prioritetas: tradiciškai susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos aplinkos kūrimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Kauno aps. prioritetas:kultūros paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo didinimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Klaipėdos aps. prioritetas: besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Klaipėdos aps. prioritetas: kultūros ir aplinkos sinergija

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Klaipėdos aps. prioritetas: kultūros ir meno bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų ugdymas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono kultūros ir meno skatinimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, turizmo gerinimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono reprezentavimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Panevėžio aps. prioritetas: menininkų rezidencijos Panevėžio regione

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Šiaulių aps. prioritetas: kūrybinės iniciatyvos

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Šiaulių aps. prioritetas: istorinės atminties puoselėjimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Šiaulių aps. prioritetas: etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Šiaulių aps. prioritetas: kūrybinės inovacijos

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Tauragės aps. prioritetas: kultūrinė menų sintezė

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Tauragės aps. prioritetas: kultūrinis tapatumas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Tauragės aps. prioritetas: ugdymas kultūra ir menu

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Telšių aps. prioritetas: etninės tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Telšių aps. prioritetas: kūrybinių iniciatyvų skatinimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Telšių aps. prioritetas: profesionalaus meno sklaida

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Utenos aps. prioritetas: kultūros edukacija

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Utenos aps. prioritetas: kultūrinių inovacijų partnerystė

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Utenos aps. prioritetas: kūrybinės patirtys

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Vilniaus aps. prioritetas: profesionalios kultūros lauko plėtra, įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, užtikrinimas ir sklaida

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 TKR Vilniaus aps. prioritetas: regiono kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 TKR Vilniaus aps. prioritetas: patrauklaus regiono savitumo formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų turto vertybių įsigijimo projektai

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Lietuvos ar lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 m., įsigijimo projektai

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Kultūros ir kūrybinės indusrijos: tinklaveika

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Menas žmogaus gerovei

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Architektūra

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Cirkas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Dailė

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Dizainas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Fotografija

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Literatūra

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Muzika

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Šokis

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Tarpdisciplininis menas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Teatras

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 
Susisiekime dėl paraiškų teikimo!

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Užimtumo tarnyba kviečia teikti paraiškas subsidijos darbo vietų kūrimo (pritaikymo) gavimui. 

Finansavimas: subsidija vienai darbo vietai negali viršyti 19 921 Eur

Finansavimo intensyvumas: 65%

Subsidijas galės gauti:

-norintys įdarbinti bedarbius su negalia

-buvę bedarbiai, kurie pradėjo savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos UŽT.

Subsidija vienai darbo vietos įsteigimui NEGALI viršyti 19 tūkst. Eur

Paramos lėšos gali būti skiriamos:

Darbo priemonių arba techninių pagalbos priemonių įsigyjimui, montavimui ir pritaikymui (steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia)

Nuosavų patalpų reikalingų darbo vietai remontavimui arba pritaikymui (iki 50 proc. Subsidijos sumos)

Didelis dėmesys vertinant subsidijų paraiškas bus skiriamas smulkiąjam verslui, nuosavų lėšų indeliui, nedarbo mažinimui numatomoje darbo vietos teritorijoje, perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui ir kt.

Daugiau informacijos rasite: https://bit.ly/3cVKthg

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia teikti paraiškas investicijų gavimui akvakultūroje.

Paraiškas gali teikti: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Skiriama suma – iki 50 tūkst. Eur

Finansavimo intensyvumas – MVĮ iki 50%, didelėms įmonėms iki 30%

Paraiškos priimamos: nuo balandžio 19d. iki birželio 18 d.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaitykite daugiau

VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ KVIETIMAI

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

TVARUS EKONOMINIS VYSTYMĄSIS IR DARBO VIETŲ KŪRIMAS RYTŲ ŠALYSE!

Eurochamber kviečia teikti paraiškas projektui – EU4Business: Connecting companies project

Paraiškas galima teikti twinnings, B2B kontaktų renginių, bei mokomųjų vizitų veikloms įgyvendinti šiuose sektoriuose:

 • Bio/organiško maisto sektorius: 12 projektų
 • Vyno sektorius: 11 projektų
 • Turizmo sektorius: 12 projektų
 • Tekstilės sektorius: 12 projektų
 • Kūrybinės industrijos: 12 projektų

Galutinė paraiškų teikimo diena – 2021 m. balandžio 30 d. 17 val. (Briuselio laiku)

Skiriama suma – 60 tūkst. Eur

Finansavimo intensyvumas – 95%

Daugiau apie projektą:

EU4BCC pasaulinio masto tikslai yra remti tvarų ekonominį vystymąsi ir darbo vietų kūrimą Rytų partnerystės šalyse, skatinant prekybą, išorines ir vidines investicijas bei verslo ryšius su ES įmonėmis.

Taip pat šiuo projektu yra skatinama stiprinti Rytų vietos verslo asociacijų gebėjimą dalyvauti prekybos sandoriuose su ES šalimis.

Tam, kad projektas būtų įgyvendintas strategiškiau, atsižvelgiant į konkrečius kiekvieno sektoriaus poreikius ir glaimybes – EU4BCC įgyvendinamas projektas organizuojamas atskirais sektoriais. Tai padės sukurti geresnius ES ir Rytų verslo įmonių tarpusavio ryšius sektorių pagrindu.

Daugiau informacijos rasite: https://bit.ly/3fu4mOj

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

ERASMUS + nedidelio masto partnerystės, bendradarbiavimo partnerystės ir Europos sporto renginių projektai. 

 

Erasmus+ kviečia teikti paraiškas nedidelio masto partnerystės, bendradarbiavimo partnerystės ir Europos sporto renginių projektams.

Kokybės klubo komanda gali padėti surasti užsienio šalių partnerius bendradarbiavimui ir projekto veiklų įgyvendinimui.

Projektams skiriama suma - nuo 30 tūkst. Eur iki 450 tūkst. Eur

Finansavimo intensyvumas – 100%

Galutinis paraiškų teikimo terminas – gegužės 20 d.

Projekto vykdymo trukmė:

 • Nedidelio masto partnerystės – 6-24 mėn.
 • Bendradarbiavimo partnerystės – 12-36 mėn.
 • Europos sporto renginių – 12-36 mėn.

Pagrindiniai projektų tikslai:

 • gerinti dalyvaujančių organizacijų ir institucijų darbo, veiklos ir praktikos kokybę;
 • stiprinti organizacijų gebėjimus dirbti tarptautiniu mastu įvairiuose sektoriuose;
 • spręsti bendrus poreikius, prioritetus švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse;
 • įgalinti pertvarką ir pokyčius (individualiu, organizaciniu ar sektorių lygiu).

Valstybės (ne Erasmus+ narės) galinčios tapti projekto partnerėmis:

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Mūsų klientai

baltijosbrasta.pngTARANDE_LOGO-01.pngPilies-Uostas.pngPBU.pngTranskela_Logo_COLOR.pngLogo.pngNovaturas.pngbalticilp.pngKlaipėda_LCC.pngpirciupasaulis.pngTAVIRA.pngAKTO.pnggordonlogo.pngTLSC.pnglogo1.pngLaurai.pngmechanizmu.png