Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Vilniaus rajono VVG „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

Kvietimas teikti paraiškas Vilniaus rajono VVG „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“.

Priemonė:
Vilniaus rajono VVG „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ 
1190 Dienos
Tinkami pareiškėjai

Privatūs juridiniai asmenys.
Fiziniai asmenys.

Paraiškos teikimo terminas 2021-03-22
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 43 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 118 070,00 Eur

Remiama veikla:

Parama teikiama fizinių ir privačių juridinių asmenų ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimui. Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.

Galimi pareiškėjai:

Pareiškėjas yra registruotas ir veikiantis Vilniaus rajono kaimo vietovėje:

  • naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) privatus juridinis asmuo;
  • fiziniai asmenys (fizinių asmenų vietos projektais laikomi vietos projektai, kurie yra teikiami fizinių asmenų, veikiančių pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą). Veiklą pradėjęs ar veikęs pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo.

Finansavimo intensyvumas: lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: 
info@kokybesklubas.lt
 
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje 
https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

baltijosbrasta.pngpirciupasaulis.pngLaurai.pngNovaturas.pngTLSC.pngPilies-Uostas.pnglogo1.pngKlaipėda_LCC.pngbalticilp.pngLogo.pngTAVIRA.pngTranskela_Logo_COLOR.pngPBU.pngTARANDE_LOGO-01.pnggordonlogo.pngAKTO.pngmechanizmu.png