Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

„E-VERSLO (E-KOMERCIJOS) MODELIS COVID-19“

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“

„E-VERSLO (E-KOMERCIJOS) MODELIS COVID-19“

Priemonės tikslas: Padidinti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) produktyvumą;

Tinkami pareiškėjai: 

  • Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur;
  • MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios MVĮ pagamintos produkcijos pardavimai;

 

Remiama veikla: 

Naujų verslo modelių, sukurtų įdiegus e-verslo sprendinius (netechnologinę inovaciją), sudarančių sąlygas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms pertvarkyti savo įmonės įprastu būdu vykdomą veiklą, diegimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Verslo klasterio narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis; verslo klasterio narių ekspertų darbo užmokestis; išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių pirkimu; rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), verslo klasterio narių išlaidos; projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos, projektą vykdančio personalo komandiruočių, transporto išlaidos.

Projektų atrankos būdas: tęstinė projektų atranka.

Paraiškų teikimo terminas: Planuojamas.

Kvietimo biudžetas: 60 mln. Eur

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

Transkela_Logo_COLOR.pngbalticilp.pngLogo.pnggordonlogo.pngLaurai.pngmechanizmu.pnglogo1.pngbaltijosbrasta.pngNovaturas.pngKlaipėda_LCC.pngTAVIRA.pngPilies-Uostas.pngTLSC.pngPBU.pngTARANDE_LOGO-01.pngpirciupasaulis.pngAKTO.png