Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

ERASMUS YOUTH 2022 projektas

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Kviečiame teikti paraišką Civil Society Cooperation in the field of Youth (ERASMUS-YOUTH-2022-CSC-OG) projektui.

Šio kvietimo tikslas – teikti struktūrinę paramą, Europos nevyriausybinėms organizacijoms ir ES masto tinklams, veikiantiems jaunimo srityje.

Paraiškas galima teikti nuo lapkričio 22 d. iki gruodžio 15 d. (17:00 Briuselio laiku)

Trukmė: projektai paprastai turėtų trukti 12 mėnesių.

Finansavimo suma: nuo 80 000 iki 125 000 EUR vienam projektui.

Bendras kvietimo biudžetas: 4 000 000 Eur.

 

Tinkami pareiškėjai:

- juridiniai asmenys (valstybinėmis ar privačiomis įstaigomis)

- įsisteigę vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių, t. y. Erasmus+ programos šalyse.

- nevyriausybinė organizacija;

- nesiekiantis pelno organizacija;

Tikimasi, kad jaunimo srityje veikiančios pilietinės visuomenės organizacijos sukurs ir įgyvendins novatoriškas, tikslingas ir kūrybingas strategijas bei veiklą, padėsiančią veiksmingai įgyvendinti reformas ir veiksmus vienoje ar keliose iš toliau nurodytų prioritetinių sričių:

1) Skatinti aktyvų pilietiškumą, jaunų žmonių iniciatyvumo jausmą ir jaunimo verslumą, įskaitant socialinį verslumą.

2) Darbo su jaunimu kokybės, inovacijų ir pripažinimo didinimas.

3) Jaunų žmonių įsidarbinimo galimybių stiprinimas.

4) Ryšių tarp politikos, tyrimų ir praktikos stiprinimas.

Projekto tikslai:

Didinti informuotumą apie Europos politikos darbotvarkes jaunimo srityje, ypač apie 2019–2027 m. ES jaunimo strategiją, įskaitant Europos jaunimo tikslus.

Didinti suinteresuotųjų šalių įsipareigojimą ir bendradarbiavimą su valdžios institucijomis įgyvendinant politiką ir reformas jaunimo reikalų srityje, ypač įgyvendinant politiką jaunimui svarbiose srityse ir konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, pateiktas pagal Europos semestrą.

Skatinti suinteresuotųjų šalių dalyvavimą jaunimo reikalų srityje, įskaitant skaitmeninės komunikacijos potencialą kartu su kitomis dalyvavimo formomis.

Skatinti suinteresuotųjų šalių dalyvavimą skleidžiant politikos ir programos veiksmus ir rezultatus bei gerą praktiką tarp jų narių ir už jos ribų.

Plėtoti, skatinti ir remti veiksmus, skirtus jaunimui įtraukti, sujungti ir suteikti daugiau galių pagal ES jaunimo strategijos dvasią.

Didinti informuotumą ir jaunimo dalyvavimą jaunimui skirtuose ES veiksmuose, tokiuose kaip „Erasmus+“, įskaitant iniciatyvą „DiscoverEU“ ir Europos solidarumo korpusą.

Skatinti pilietinės visuomenės dalyvavimą skleidžiant politikos ir programos veiksmus, įskaitant rezultatus ir gerą praktiką tarp jų narių ir už jos ribų.

Privalomi priedai ir patvirtinamieji dokumentai (reikia įkelti):

- išsami biudžeto lentelė

- Pagrindinės projekto komandos CV

- praėjusių metų veiklos ataskaitos

- ankstesnių projektų sąrašas (pagrindiniai pastarųjų 4 metų projektai) (šablonas pateiktas B dalyje)

- Excel priedas apie tinkamumo kriterijus

Mūsų klientai

Novaturas.pnglogo1.pngLogo.pngTLSC.pngpirciupasaulis.pnggordonlogo.pngPilies-Uostas.pngTARANDE_LOGO-01.pngTranskela_Logo_COLOR.pngbalticilp.pngTAVIRA.pngPBU.pngKlaipėda_LCC.pngmechanizmu.pngAKTO.pngLaurai.pngbaltijosbrasta.png