Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje projekto finansavimas.

Paraiškas teikti galima iki –2021-10-29

Maksimali finansavimo suma:

Mažos apimties projektams – <200 000 EUR

Didelės apimties projektams – <500 000 EUR

Finansavimo intensyvumas:

Taikomiesiems moksliniams tyrimas:

 • privatiems juridiniams asmenims iki 80 proc.;
 • mokslo ir studijų institucijoms, universitetų ligoninėms:
  • vykdant ekonominę veiklą – 80 proc.;
  • vykdant neekonominę veiklą – 100 proc.

Eksperimentinei plėtrai:

 • privatiems juridiniams asmenims iki 60 proc.;
 • mokslo ir studijų institucijoms, universitetų ligoninėms:
  • vykdant ekonominę veiklą – 60 proc.;
  • vykdant neekonominę veiklą – 100 proc.

Finansavimo intensyvumas taikomos nuo tinkamų finansuoti išlaidų.

Finansavimo tikslas – skatinti biotechnologijos srities pramonės plėtrą Lietuvoje, įgyvendinant MTEP veiklas, kurios prisidės vystant rinkai patrauklius inovatyvius produktus ir didins biotechnologijos srities pramonės įmonių konkurencingumą.

Galimi pareiškėjai:

 • startuoliai veikiantys biotechnologijos pramonės srityje
 • labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės – privatūs juridiniai asmenys
 • Galimi partneriai:
  įmonės
 • mokslo ir studijų institucijos
 • universitetų ligoninės.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Tiesioginės išlaidos:

 • išlaidos personalui;
  • išlaidos priemonėms ir įrangai (ilgalaikiam turtui)
 • naujos laboratorinės ir mokslinės įrangos įsigijimas;
 • projekto MTEP veikloms naudojamo įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos arba amortizacija, jei šis turtas įsigytas ne vėliau kaip prieš 36 mėn.;
 • išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms);
  • -išlaidos pagal paslaugų sutartis
 • MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių;
 • įrangos, tiesiogiai susijusios su MTEP veiklos vykdymu, nuomos išlaidos (išskyrus patalpų nuomos išlaidas).

Netiesioginės išlaidos.

 

Projektų atrankos kriterijai:

 • mokslinė ir technologinė kokybė;
 • potencialas kurti naujas rinkas ir poveikis įmonės augimui;
 • projekto darbo grupės, veiklų plano, rizikų valdymo ir finansinė struktūra.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai yra šie:

 • MTEP etapas, kuriuo užbaigiamas projektas 8 (aštuntas) ar aukštesnis MTEP etapo veiklos rezultatas);
 • pareiškėjo/ pareiškėjo darbo grupės narių patirtis dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose;
 • įsipareigojimas pateikti ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėn. projekto pasibaigimo Europos ar tarptautinę patento paraišką;
 • projektas įgyvendinamas su partneriu – mokslo ir studijų institucija ar universitetinę ligonine, kurios dalis projekte yra ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) proc. projekto biudžeto.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 2022 m. rugsėjo 29 d.

Norintys teikti paraiškas kreipkitės 📩 el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba  📞 tel. nr.: +37065293303

Mūsų klientai

mechanizmu.pngTLSC.pngKlaipėda_LCC.pngPilies-Uostas.pnggordonlogo.pngAKTO.pngLogo.pngPBU.pngbalticilp.pngTranskela_Logo_COLOR.pngbaltijosbrasta.pngTARANDE_LOGO-01.pngpirciupasaulis.pnglogo1.pngLaurai.pngTAVIRA.pngNovaturas.png