Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2021 m.)

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia teikti paraišką priemonės "Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2021 m.)" finansavimo gavimui.

Priemonės „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui “ tikslas – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas.

Paraiškų teikimo data - nuo birželio 1 d. iki liepos 30 d.

Finansavimas: iki 40 000 Eur.

Remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų arba išaugintų valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai.

Galimas pareiškėjas:

Ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:

 • yra jaunesnis kaip 40 metų amžiaus;
 • turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos (arba įsipareigoja juos įgyti per ateinančius 3 metus) ir pateikia verslo planą.
 • pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

DAR NEPATVIRTINTA IR TIKSLIAI NEŽINOMA INFORMACIJA ↓

Valdos - Jaunasis ūkininkas, pretenduojantis gauti paramą padalijant valdas iš artimojo giminaičio (tėvo, mamos, senelio, senelės, brolio, sesers, sūnaus, dukros) žemės ūkio valdos išregistruotus žemės sklypus įsigyja nuosavybės teise, įregistruoja jų pagrindu vieną ar kelias valdas ir ten įsikuria. Jeigu keli pareiškėjai kuriasi valdose, kurios buvo padalytos iš vienos valdos, jiems bendrai negali būti skirta didesnė kaip 40 000 Eur parama.

Parama neteikiama, jei:

 • besikuriančio jaunojo ūkininko valda sudaryta iš sklypų, kurie buvo sutuoktinio valdoje, ir šiems sklypams jau buvo skirta parama pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“;
 • beiskuriančio jaunojo ūkininko valda ir ūkis yra perregistruoti iš sutuoktinio

Prioritetas – visuose regionuose didinamas visų žemės ūkio veiklų gyvybingumas ir konkurencingumas, inovacinių ūkių technologijų skatinimas.

Tikslinės sritys – palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas, ir ypač kartų kaitos lengvinimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga;
 • naudoti traktoriai, nesenesni kaip 7 metų nuo pagaminimo datos;
 • nauji technologiniai įrenginiai, kompiuterinė ir programinė įranga;
 • naujos N, N1, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;
 • ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;
 • pastatų ar statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas;
 • infrastruktūra ūkininko valdoje;
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos;
 • bendrosios išlaidos.

Įsipareigojimai:

 • Jaunojo ūkininko verslo planas turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo, o per 18 mėn. nuo įsikūrimo dienos jaunasis ūkininkas turi pateikti paraišką tiesioginėms išmokoms gauti.
 • Įkuriamo ūkio žemės ūkio naudmenų plotas paramos paraiškos pateikimo dieną ir jaunojo ūkininko verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu (ne ilgiau kaip 3 metai) bei kontrolės laikotarpiu (3 metai nuo paskutinio paramos išmokėjimo) turi priklausyti jaunajam ūkininkui nuosavybės teise arba turi būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis (nuoma, panauda ir kt.).
 • Siekdamas gauti finansavimą pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ jaunasis ūkininkas įsipareigoja įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, atstatyti turtą ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų.
 • Jaunieji ūkininkai, norintys gauti paramą pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, privalo tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema, sudarydami balansą, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitas.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Mūsų klientai

Laurai.pngPilies-Uostas.pngpirciupasaulis.pngAKTO.pngLogo.pngbaltijosbrasta.pnggordonlogo.pngTLSC.pnglogo1.pngTARANDE_LOGO-01.pngKlaipėda_LCC.pngbalticilp.pngPBU.pngTranskela_Logo_COLOR.pngNovaturas.pngmechanizmu.pngTAVIRA.png