Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Projektų finansavimo priemonių sąrašas

 
Lietuvos Kultūros tarybos kvietimai finansavimo priemonėms
 

TKR Alytaus aps. prioritetas: profesionalios kūrybos skatinimas ir sklaida

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Alytaus aps. prioritetas: etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros kelių tiesimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Alytaus aps. prioritetas: tarpsritinis bendravimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Kauno aps. prioritetas: gyventojų įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą didinimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Kauno aps. prioritetas: tradiciškai susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos aplinkos kūrimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Kauno aps. prioritetas:kultūros paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo didinimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Klaipėdos aps. prioritetas: besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Klaipėdos aps. prioritetas: kultūros ir aplinkos sinergija

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Klaipėdos aps. prioritetas: kultūros ir meno bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų ugdymas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono kultūros ir meno skatinimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, turizmo gerinimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono reprezentavimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Panevėžio aps. prioritetas: menininkų rezidencijos Panevėžio regione

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Šiaulių aps. prioritetas: kūrybinės iniciatyvos

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Šiaulių aps. prioritetas: istorinės atminties puoselėjimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Šiaulių aps. prioritetas: etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Šiaulių aps. prioritetas: kūrybinės inovacijos

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Tauragės aps. prioritetas: kultūrinė menų sintezė

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Tauragės aps. prioritetas: kultūrinis tapatumas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Tauragės aps. prioritetas: ugdymas kultūra ir menu

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Telšių aps. prioritetas: etninės tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Telšių aps. prioritetas: kūrybinių iniciatyvų skatinimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Telšių aps. prioritetas: profesionalaus meno sklaida

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Utenos aps. prioritetas: kultūros edukacija

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Utenos aps. prioritetas: kultūrinių inovacijų partnerystė

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Utenos aps. prioritetas: kūrybinės patirtys

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Vilniaus aps. prioritetas: profesionalios kultūros lauko plėtra, įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, užtikrinimas ir sklaida

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 TKR Vilniaus aps. prioritetas: regiono kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 TKR Vilniaus aps. prioritetas: patrauklaus regiono savitumo formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų turto vertybių įsigijimo projektai

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Lietuvos ar lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 m., įsigijimo projektai

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Kultūros ir kūrybinės indusrijos: tinklaveika

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Menas žmogaus gerovei

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Architektūra

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Cirkas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Dailė

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Dizainas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Fotografija

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Literatūra

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Muzika

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Šokis

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Tarpdisciplininis menas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Teatras

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 
Susisiekime dėl paraiškų teikimo!

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

TARANDE_LOGO-01.pngmechanizmu.pngAKTO.pngLaurai.pngLogo.pngbaltijosbrasta.pngNovaturas.pngbalticilp.pnglogo1.pngPBU.pngTLSC.pngTAVIRA.pngKlaipėda_LCC.pngTranskela_Logo_COLOR.pngPilies-Uostas.pnggordonlogo.pngpirciupasaulis.png