Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

„Erasmus+“ projektas skirtas pasirengimui skaitmeniniam švietimui"

Kvietimas teikti paraiškas programos „Erasmus+“ projektų rėmimui. Projektas skirtas pasirengimui skaitmeniniam švietimui (angl. „Partnerships for Digital Education Readiness“). Kviečiamos dalyvauti  bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sričių organizacijos.

Priemonė:
„ERASMUS pasirengimas skaitmeniniam švietimui"               
29.10.2020 12:00 AM 2 Dienos

  
Tinkami pareiškėjai

Paraiškas teikti gali Programos šalyje įsteigtos organizacijos, kurios atitinka „Erasmus+“ švietimo ir mokymo srities strateginių partnerysčių projektų vykdytojams taikomus reikalavimus.

Paraiškos teikimo terminas 2020 m. spalio 29 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - Kvietimui numatytas finansavimas 200 mln. eurų

Remiama veikla:

  • Veiklos, skirtos taikyti skaitmenines priemones ir metodus teikti kokybiškas ir įtraukiojo švietimo paslaugas per interaktyvias (virtualias) priemones, įskaitant mišrųjį mokymą ir mokymąsi;
  • Veiklos, skirtos remti besimokančiuosius ir mokytojus/dėstytojus, prisitaikant prie mokymosi internetu (nuotolinio mokymo/-si);
  • Veiklos, skirtos mokyti naudojant saugesnį ir atsakingesnį skaitmeninių technologijų naudojimą;
  • Veiklos, skirtos rasti geriausius sprendimus taikant skaitmenines interaktyvias technologijas konkrečių dalykų ar temų mokyme ir mokymesi, įskaitant darbu grįstą mokymąsi.

Priemonės tikslas:
Pritaikyti švietimo ir mokymo sistemas prie dabartinės situacijos poreikių taikyti nuotolinį mokymą, suteikti galimybių mokytojams/dėstytojams plėtoti skaitmeninio raštingumo įgūdžius, užtikrinti įtrauktį nuotolinio mokymo metu, kurti ir įgalinti naudotis aukštos kokybės skaitmeniniu turiniu bei novatoriškomis priemonėmis.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

baltijosbrasta.pngKlaipėda_LCC.pngTAVIRA.pngTranskela_Logo_COLOR.pngLogo.pngNovaturas.pnglogo1.pngTLSC.pngPBU.pngTARANDE_LOGO-01.pngLaurai.pnggordonlogo.pngpirciupasaulis.pngPilies-Uostas.pngbalticilp.pngAKTO.pngmechanizmu.png