Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

COVID-19 taikomieji tyrimai

Kvietimas teikti paraiškas įgyvendinti taikomųjų tyrimų projektus, skirtus sprendimams dėl COVID-19 pandemijos padarinių parengti

Priemonė:
„Taikomieji tyrimų projektai, skirti sprendimams dėl COVID-19"      
31.12.2020 12:00 AM 65 Dienos
            
Tinkami pareiškėjai

 Lietuvos mokslo ir studijų institucija

Paraiškos teikimo terminas 2020-12-31
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma  100 tūkst. Eur Kvietimui numatytas finansavimas ~0,7 mln. Eur

Remiama veikla:
Tarpdalykiniai (įvertinant socialinę dimensiją) mokslininkų grupių teikiami projektai, kurių rezultatas – konkretų adresatą turinčios išvados ir rekomendacijos dėl COVID-19 epidemijos ir jos sukeltų padarinių šalinimo ar minimizavimo.


Priemonės tikslas:
Pateikti moksliniais tyrimais grįstas išvadas ir rekomendacijas dėl COVID-19 pandemijos ir jos sukeltų padarinių žmogaus sveikatai, valstybės politikai, ekonomikai, visuomenės saugumui, švietimui, kultūrai bei kitoms valstybės ir visuomenės gyvenimo sritims, kurioms koronaviruso plitimas turi ilgalaikių pasekmių.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
Galimos visos išlaidų rūšys. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos galimos tik siekiant įsigyti (pratęsti) licencijas prieigoms prie duomenų bazių.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

Laurai.pngbaltijosbrasta.pngbalticilp.pngNovaturas.pngTAVIRA.pngLogo.pnggordonlogo.pngTARANDE_LOGO-01.pnglogo1.pngKlaipėda_LCC.pngPBU.pngpirciupasaulis.pngPilies-Uostas.pngmechanizmu.pngTranskela_Logo_COLOR.pngAKTO.pngTLSC.png