Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Priemonė „Verslo konsultantas LT“

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonė „Verslo konsultantas LT“. VERSLO KONSULTANTAS LT – tai trečio prioriteto priemonė, skirta skatinti mažų įmonių konkurencingumą, verslumo lygio didinimui

Priemonė:
„Verslo konsultantas LT“

Liko: 114 d.
Finansuojamos veiklos aukštos kokybės konsultacijos Paraiškos teikimo terminas

2020-11-30 17:00

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 2 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 2 000 000,00 Eur    

Priemonės tikslas: suteikti SVV subjektams reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais.

Partneriai: negalimi.

Tinkami pareiškėjai:
pareiškėjas yra ne ilgiau kaip vienerius metus veikiantis SVV (Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas) subjektas arba SVV subjektas, veikiantis nuo vienerių iki penkerių metų ir ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iš eilės iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjęs apdraustųjų (Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas atitinka Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti verslumo lygį“ nustatytas tikslines grupes ir VKT apraše nustatytas tikslines grupes, t. y. veikia (yra įregistravęs veiklą) iki vienerių metų, nuo vienerių iki penkerių metų. Pareiškėjo amžius nustatomas paraiškos pateikimo dieną. Jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis ilgiau negu vienerius metus, būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi pakankamai veiklos patirties, t. y. savo veiklą yra įregistravęs ne vėliau kaip prieš vienerius metus (bet ne anksčiau kaip prieš penkerius metus) iki paraiškos pateikimo dienos ir ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iš eilės iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjęs apdraustųjų).

Remiama veikla:
aukštos kokybės konsultacijos, skirtos iki vienerių metų veikiantiems SVV subjektams;
aukštos kokybės specializuotos verslo plėtros konsultacijos, skirtos nuo vienerių (imtinai) iki penkerių metų veikiantiems SVV subjektams.

Kvietimo tinkamos išlaidos: tik konsultacijų, kurių temos nustatytos VKT aprašo 1 priede ir skelbiamos interneto svetainėje www.verslilietuva.lt, išlaidos.

Kvietimui numatytas finansavimas: 2 000 000,00 Eur      

Paramos dydis: 2 000,00 Eur

Finansavimo intensyvumas: Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nustatoma atsižvelgiant į SVV subjekto veiklos trukmę, registracijos vietą:
jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis iki 1 metų, ir SVV subjekto registracijos vieta yra ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, – 85 proc.
jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis iki 1 metų, ir SVV subjekto registracijos vieta yra Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, – 75 proc.
jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis nuo 1 (imtinai) iki 3 metų, ir SVV subjekto registracijos vieta yra ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, – 75 proc.  
jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis nuo 1 (imtinai) iki 3 metų, ir SVV subjekto registracijos vieta yra Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, – 65 proc.

Paraiškų teikimo terminas: 2020-11-30 17:00

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

pirciupasaulis.pngbaltijosbrasta.pnggordonlogo.pngKlaipėda_LCC.pngNovaturas.pngLogo.pnglogo1.pngPilies-Uostas.pngbalticilp.pngPBU.pngTranskela_Logo_COLOR.pngmechanizmu.pngTARANDE_LOGO-01.pngLaurai.pngTAVIRA.pngTLSC.pngAKTO.png