Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Priemonė „Expo konsultantas LT“

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės „Expo konsultantas LT“ kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti.

Priemonė:
„Expo konsultantas LT“

Liko: 114 d.
Finansuojamos veiklos Aukštos kokybės konsultacijos Paraiškos teikimo terminas 2020-11-30 17:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 4 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 5 584 801,00 Eur  

 

Priemonės tikslas: Suteikti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą eksporto, potencialių rinkų paieškos, tarptautinės prekybos klausimais ir taip paskatinti eksporto ir įmonių konkurencingumo augimą.

Tinkami pareiškėjai: MVĮ, kurios ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų.

Remiama veikla:
1. Aukštos kokybės konsultacijos eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo klausimais iki trejų metų veikiančioms MVĮ;
2. Aukštos kokybės konsultacijos eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo klausimais virš trejų metų veikiančioms MVĮ.

Kvietimo tinkamos išlaidos:
Projekto vykdytojui konsultacijų išlaidų dalis kompensuojama, jei yra įgyvendintos visos šios sąlygos:
Aprašo nustatyta tvarka su INVEGA yra pasirašyta dotacijos sutartis;
projekto vykdytojas konsultavosi su verslo konsultantu;
projekto vykdytojas konsultavosi kompensacijos laikotarpiu;
projekto vykdytojas konsultavosi tema, kuri atitinkamreikalavimus, priklauso pasirašytoje dotacijos sutartyje pažymėtai finansuojamai projekto veiklai;
projekto vykdytojas už gautas konsultacijas yra sumokėjęs konsultantui;
projekto vykdytojas kompensacijos išmokėjimo momentu nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso arba nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl projekto vykdytojo ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos.

Kvietimui numatytas finansavimas: 5 584 801,00 Eur

Paramos dydis: 4 000,00 Eur

Finansavimo intensyvumas:
jei pareiškėjas yra MVĮ, veikianti iki 3 metų, – 85 proc.
jei pareiškėjas yra MVĮ, veikianti nuo 3 metų (imtinai), – 50 proc.

Paraiškų teikimo terminas: 2020-11-30 17:00

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

gordonlogo.pngbalticilp.pngAKTO.pngpirciupasaulis.pngLaurai.pngKlaipėda_LCC.pnglogo1.pngTLSC.pngTARANDE_LOGO-01.pngTranskela_Logo_COLOR.pngPBU.pngNovaturas.pngbaltijosbrasta.pngLogo.pngPilies-Uostas.pngmechanizmu.pngTAVIRA.png