Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

„Inostažuotė“ labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių darbuotojams

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę „Inostažuotė“ labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių darbuotojams

Priemonė:
„Inostažuotė“ labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių darbuotojams

Liko: 37 d.
Finansuojamos veiklos Užimtumas ir socialinė sanglauda Paraiškos teikimo terminas 2020-06-30 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 30 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 851 912,00 Eur

Priemonės tikslas: Didinti įmonių darbuotojų gebėjimus dirbti su naujosiomis technologijomis ir taip sudaryti galimybes įgyti reikiamų įgūdžių užsienio  mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) centruose ir (arba) užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas.
Tinkami pareiškėjai: MTEPI veiklas vykdančios įmonės, turinčios labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą.
Remiama veikla: MTEPI veiklas vykdančių įmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) MTEPI veiklas vykdančiose užsienio įmonėse.

Kvietimo tinkamos išlaidos:

1. išlaidos, susijusios su mokymo paslaugų, būtinų projekto veikloms įgyvendinti, pirkimu (į mokymo paslaugų išlaidas taip pat gali būti įtrauktos išlaidos projekto vykdytojui reikalingoms mokymui skirtoms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti);

2. išlaidos mokomiems įmonės darbuotojams už darbo laiko valandas, kurias mokomi įmonės darbuotojai dalyvauja mokymuose (darbo užmokesčio išlaidos). Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip pareiškėjo nuosavas įnašas;

3. mokomų įmonės darbuotojų tiesiogiai su projektu susijusios trumpalaikių kelionių į užsienio valstybes išlaidos;

4. mokomų įmonės darbuotojų apgyvendinimo išlaidos;

5. dienpinigiai mokomiems įmonėms darbuotojams;

6. mokomų įmonės darbuotojų trumpalaikių kelionių į užsienio valstybes vietinių kelionių išlaidos;
7. kitos mokomų įmonės darbuotojų trumpalaikių kelionių į užsienio valstybes išlaidos.

Kvietimui numatytas finansavimas: 851 912,00 Eur
Paramos dydis: 30 000,00 Eur

Finansavimo intensyvumas:

Labai maža ir maža įmonė- iki 70 proc.

Vidutinė įmonė- iki 60 proc.

dalis (mokomiems neįgaliems įmonės darbuotojams):

Labai maža ir maža įmonė- iki 70 proc.

Vidutinė įmonė- iki 70 proc.

! mokomam įmonės darbuotojui – galima skirti tiesioginių projekto išlaidų suma yra 6 000 Eur; Jeigu tarp mokomų įmonės darbuotojų yra tik dalis neįgaliųjų, padidinta finansuojamoji dalis taikoma tik mokomiems neįgaliems įmonės darbuotojams.

Paraiškų teikimo terminas: 2020-06-30 16:00

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

logo1.pngPilies-Uostas.pngmechanizmu.pngKlaipėda_LCC.pngTAVIRA.pngpirciupasaulis.pngTLSC.pngbalticilp.pngNovaturas.pngTranskela_Logo_COLOR.pngLaurai.pngPBU.pngTARANDE_LOGO-01.pngLogo.pnggordonlogo.pngAKTO.pngbaltijosbrasta.png