Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

„INOPATENTAS“

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės „Inopatentas“ kvietimas finansavimui gauti.

Priemonė:
„INOPATENTAS“
Liko: 114 d.
Finansuojamos veiklos
  • Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu.
  • Dizaino registravimas tarptautiniu mastu.
Paraiškos teikimo terminas 2020-11-30 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 30 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 912 303,00 Eur  

Priemonės tikslas: Paskatinti juridinius asmenis teikti paraiškas tarptautiniu mastu patentuoti išradimus ir registruoti dizainą, taip stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu ir skatinti vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas.

Tinkami pareiškėjai: Juridiniai asmenys.

Partneriai: juridiniai asmenys.

Remiama veikla:

1. Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu.
2. Dizaino registravimas tarptautiniu mastu.

Kvietimo tinkamos išlaidos: Tinkamos finansuoti išlaidos yra mokesčiai už išradimų patentavimą ir dizaino registravimą tarptautiniu mastu, patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų patentavimu ir dizaino registravimu tarptautiniu mastu susijusios paslaugos.

Kvietimui numatytas finansavimas: 912 303,00 Eur

Paramos dydis: 30 000,00 Eur

Finansavimo intensyvumas: 75 proc.

Paraiškų teikimo terminas: 2020-11-30 16:00

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

 

 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

Pilies-Uostas.pngTranskela_Logo_COLOR.pngPBU.pngAKTO.pngLaurai.pngpirciupasaulis.pngTARANDE_LOGO-01.pngTAVIRA.pngbalticilp.pngTLSC.pngKlaipėda_LCC.pnglogo1.pngbaltijosbrasta.pnggordonlogo.pngmechanizmu.pngNovaturas.pngLogo.png