Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

MOKYMAI UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ DARBUOTOJAMS

Kvietimas teikti paraiškas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ finansavimui gauti.

Priemonė:
„MOKYMAI UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ DARBUOTOJAMS“

Liko: 38 d.
Finansuojamos veiklos Užsienio investuotojų darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas Paraiškos teikimo terminas 2020-06-30 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

projektui iki 500 tūkst. EUR;
vienam darbuotojui iki 3000 EUR.
Didžiausias paramos intensyvumas:
50 proc. didelėms įmonėms;
60 proc. vidutinėms įmonėms;
70 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms;
Minimali prašoma paramos suma: 10 tūkst. EUR.

Kvietimui numatytas finansavimas 10 230 778,00 Eur                     

Priemonės tikslas: Sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių.

Tinkami pareiškėjai: užsienio investuotojai (įmonės) arba užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką.

Remiama veikla: užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų, tai yra mokymo organizavimo ir vykdymo, išlaidos;
  • išlaidos mokomiems darbuotojams už darbo laiko valandas, kurias jie praleidžia dalyvaudami mokymuose (darbo užmokesčio išlaidos);
  • netiesioginės projekto išlaidos (projekto administravimo išlaidos).

Paramos dydis: 10 230 778,00 Eur

Finansavimo intensyvumas:
Maksimalus paramos dydis:

  • projektui iki 500 tūkst. EUR;
  • vienam darbuotojui iki 3000 EUR.

Didžiausias paramos intensyvumas:

  • 50 proc. didelėms įmonėms;
  • 60 proc. vidutinėms įmonėms;
  • 70 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms

Minimali prašoma paramos suma: 10 tūkst. EUR.

Paraiškų teikimo terminas: 2020-06-30 16:00

MB Kokybės klubas siūlo kokybiškas projekto paraiškos parengimo paslaugas. Kviečiame kreiptis el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba telefonu +370 65538778. 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

gordonlogo.pngPBU.pngbaltijosbrasta.pngNovaturas.pngKlaipėda_LCC.pngTLSC.pngTARANDE_LOGO-01.pngbalticilp.pngmechanizmu.pngTranskela_Logo_COLOR.pngLogo.pngAKTO.pnglogo1.pngPilies-Uostas.pngLaurai.pngTAVIRA.pngpirciupasaulis.png